You Are Here: HomeServicesAccessibility Services → Assistireland.ie

assistireland.ie

Assist Ireland Logo

assistireland is a Citizens Information Board website that provides information about aids, appliances and assistive technology for people with disabilities and for older people. Its product directory contains details of more than 7,000 products that can help people with the tasks of daily living. The site also lists the contact details for all known suppliers for each product in Ireland so you can contact suppliers directly for more information.

The site's various information sheets have useful information for people who are trying to choose suitable equipment or technologies. A telephone (0761 079 200) and email query support service (support@assistireland.ie) operate Mon-Fri during office hours.

assistireland.ie

Suíomh gréasáin an Bhoird um Fhaisnéise do Shaoránaigh is ea assistireland a chuireann eolas ar fáil ar áiseanna, fearais agus teicneolaíocht oiriúnaitheach do dhaoine le míchumais agus do dhaoine scothaosta. Tá mionsonraí ina eolaire táirge ar sa bhreis is 7,000 táirge a d’fhéadfadh cabhrú le daoine i gcaitheamh a saolta ó lá go lá. Tá liosta sa suíomh freisin ar shonraí teagmhála do sholáthróirí aitheanta go léir do gach táirge ionas gur féidir leat teagmháil a dhéanamh le soláthróirí le haghaidh tuilleadh eolais.

Tá eolas an-úsáideach ar an rannóg um eolas do shaol neamhspleách an tsuímh agus tá eolas úsáideach ag billeoga éagsúla eolais do dhaoine atá ag iarraidh trealamh oiriúnach nó teicneolaíochtaí a roghnú. Feidhmíonn seirbhís tacaíochta fiosrúcháin teileafóin (0761 079 200) agus ríomhphoist (support@assistireland.ie) ó Luan go hAoine le linn uaireanta oifige.

Accessibility Statement | Privacy and Cookies Statement | Help | www.gov.ie
Access Officer: Helen Brougham | Complaints procedure

Please read the Re-use of Public Sector Information notice and the disclaimer